Célkitűzés

A roncsolásmentes anyagvizsgálatnak igen fontos szerepe van az ipari termékekben és az üzemelő berendezések komponenseiben jelenlévő hibák (pl. repedések) megtalálásában, aminek révén lehetővé válik a hibák kijavítása, megszüntetése, illetve a tervezett célra alkalmatlan termékek kiszűrése és a kritikus állapotú berendezések felderítése. Ezáltal elkerülhetővé válnak a későbbiekben bekövetkező üzemzavarok, környezetszennyezések és – súlyosabb esetekben – katasztrófák.

Az ipar haladása nem képzelhető el korszerű anyagvizsgálati módszerek és azok alkalmazásában magasan képzett anyagvizsgáló szakemberek nélkül.

Az elmúlt száz év bebizonyította, hogy az anyagvizsgálat és a műszaki diagnosztika olyan hatékony eszköz a tervezők, gyártók és üzemeltetők kezében, amellyel jelentős mértékben csökkenthetik a veszélyes üzemek, berendezések üzemeltetésének, használatának biztonsági kockázatát. A vizsgálatok eredményei, megállapításai az üzemeltetők és az engedélyezők (hatóságok, kazánbiztosok) döntéshozatalának legfontosabb pillérei.

A roncsolásmentes anyagvizsgálat, része egy komplex rendszernek, amely a tervezéstől kiindulva a gyártáson keresztül a termék teljes élettartama alatt különböző funkciókat lát el. Az anyagvizsgálati eredményeket felhasználók joggal várják el, hogy minél pontosabb és megbízhatóbb eredmények birtokába kerüljenek, minél költséghatékonyabban. Ez indokolja, sőt megköveteli – a műszaki tudományok fejlődése pedig lehetővé teszi – a vizsgálati módszerek fejlesztését, újabb módszerek kidolgozását.

A szakma fejlesztésének, fejlődésének azonban nemcsak technikai oldala van: elengedhetetlen a különféle módszereket alkalmazó anyagvizsgáló szakemberek rendszeres képzése, továbbképzése és tudásuk megbízható ellenőrzése. A MAROVISZ egy Leonardo program keretében részt vett korszerű, a színvonalas szakemberképzés alapjául szolgáló tananyagok honosításában, majd pedig minősítési-tanúsítási rendszert dolgozott ki. A képzést végző szervezetekkel szerződéses formában együttműködik és 2014-től a NAT által tanúsított, az MSZ EN ISO/IEC 17024 szabvány előírásainak megfelelő vizsgaközpontot működtet. A MAROVISZ mint akkreditált tanúsító testület részese az EFNDT és az ICNDT Tanúsítványok Kölcsönös Elismerési Egyezményének, azaz az általa kiadott tanúsítványokat világszerte elfogadják.