Bevezető

GalériaMárcius 20, 1. nap

Március 21, 2. nap

Március 22, 3. nap

 

Az anyagvizsgálat a beruházások szolgálatában

Magyarországon jelenleg számos tervezett beruházásról tudunk, némelyikük esetében már az első jelentősebb lépések meg is történtek. Ezek közül kiemelkedik a paksi kapacitásbővítés (Paks 2), de ide tartoznak a MOL tervezett beruházásai, és ne feledjük el az autóipart, az autóipari beszállítókat vagy a vegyipar számtalan ágát. A konferencia célkitűzései közé tartozik, hogy

  • egyrészt, bemutassuk a hazai roncsolásmentes vizsgáló közösségnek az elkövetkező évek azon lehetőségeit és kihívásait, amelyeket a beruházások jelentenek;
  • másrészt, tájékoztassuk a beruházásokban érintett iparágak szakembereit és döntéshozóit a roncsolásmentes vizsgálat jelenlegi helyzetéről és jövőbeni lehetőségeiről;
  • harmadrészt, lehetőséget kínáljunk a beruházók és a vizsgálók közvetlen párbeszédjéhez.

E célok teljesítése érdekében olyan, a beruházásért felelős személyeket tervezünk megszólaltatni, akik értelmezni, elemezni tudják az anyagvizsgálat, a roncsolásmentes anyagvizsgálat szerepét a beruházások, azaz a létesítmények építése, szerelése, üzembe helyezése, majd későbbi üzemeltetése folyamatában. Meg fogunk szólaltatni olyan kompetens személyeket, akár a műszaki, akár a gazdasági tervezés oldaláról, akik információt adnak arról, hogy milyen módon veszik figyelembe az anyagvizsgálatot, annak szükségességét és értékét munkájuk során.

Valljuk, hogy az anyagvizsgálat a beruházás, illetve a későbbi termék vagy szolgáltatás szempontjából kihagyhatatlan hozzá adott érték, és nem a szükséges rossz.

A konferencia természetesen foglalkozni kivan a hazai anyagvizsgálók helyzetével, elismertségükkel, képzettségükkel és helyükkel, szerepükkel az egész gazdasági folyamatban.

Mind ezek mellett hagyományosan teret biztosítunk új roncsolásmentes vizsgálati eljárások vagy technikák ismertetésére. A konferencia lényeges része lesz annak elemzése, hogy mi az anyagvizsgálat szerepe a káresetek megelőzésben és azok elemzésében. Kiemelten fontosnak tartjuk a képzés, az akkreditálás, a jártassági vizsgálatok szerepét az anyagvizsgálói munka minőségében.